10 oktober, 2008 kl. 03:15 | RSS 2.0

Kellve bygger om Nordkalks anläggning i Köping

Kellve Bulkteknik har fått uppdraget bygga en mottagningsanläggning för bränd kalk och kol hos Nordkalk i Köping. Det innebär nybyggnation av en lossningsficka och en bandtransportör som sedan ska integreras med den befintliga anläggningen. I Projektet kommer även ett planlager att byggas om som via en ny matningsficka, nya skruvtransportörer och en skopelevator ska förse de befintliga silorna med kalk. I projektet som ska vara färdigt i februari 2009, ingår även El- och styrinstallationer för ombyggnationerna samt markarbeten.