26 april, 2018 kl. 11:29 | RSS 2.0

Ny anläggning till Envac Optibag

Kellve överlämnar som underleverantör till Envac Optibag AB ett projekt inom sopsortering av hushållsavfall i Kalmar.

Matavfallet i gröna påsar hanteras och sorteras automatiskt av levererad utrustning och blir så småningom biogas och biogödsel.

Projektet omfattar 15 st. bandtransportör med kringutrustning, monterade i kundens befintliga byggnad.