Bild

Agro

För Kellves del innefattar agrosektorn ett flertal olika materialhanteringsområden som spannmål, foder och utsäde. Inom dessa områden har vi designat och levererat transportörslösningarna till ett flertal anläggningar.

En av dessa anläggningar är Lantmännen i Uddevalla. I leveransen ingick bandtransportörer för fyllning av silor, med två linjer med vardera två transportörer, varav en reversibel transportör i varje linje. Kapaciteten är 240 ton spannmål per timme och linje.

Bild