Bild

Avfallshantering

Inom området avfall har vi framför allt levererat flera olika typer av transportutrustning, anpassad för de förhållanden som råder i en avfallsanläggning.

Ett av de mer omfattande projekten har gällt utvecklandet av en serie moduluppbyggda, lätta, plåtrams-uppbyggda processtransportörer som utgör en del av en anläggning med optisk sortering av avfall. Uppdraget gällde att skapa en effektiv transportlösning som kombinerar enkelhet och låg vikt, samtidigt som den är driftsäker, tålig och klarar av att hantera avfall och material med kraftigt varierande karaktär och egenskaper.

Det flexibla transportörskonceptet gör det möjligt att genom moduler kombinera effekt, bandbredd, längder och utrustning till önskad utformning. Processtransportörens moduluppbyggnad och flexibilitet gör att systemet är lätt att anpassa för en lång rad andra ändamål och material.

Bild