Bild

Bergmaterial

Med en årlig produktion på 92 miljoner ton per år (2006) är bergmaterial Sveriges största industriprodukt. Bergmaterialindustrin med dess råvaror av krossat berg, naturgrus och återvunnet material är som leverantör av material till vägar, asfalt och betong oumbärlig för våra byggnader och för vår infrastruktur.

En stor del av de över 18 000 bandtransportörer som levererats från våra fabriker de senaste 50 åren har använts inom bergmaterialindustrin runt om i världen. Leveranser har skett dels som kompletta bandtransportörs-anläggningar inklusive byggnader och dels som enstaka maskinleveranser för utbyggnad av befintliga i anläggningar.

Även om de vanligaste uppdragen inom bergmaterial gäller transportsystem till kross- och siktanläggningar har modern produktionsteknik skapat förutsättningar och möjligheter att i en krossanläggning ta vara på mycket mer av det producerade materialet. De minsta fraktionerna som traditionellt ansetts som restprodukter är nu möjliga att hantera som en råvara i produktionen av till exempel betong och asfalt.

Bild