Bild

Bioenergi

Energiförsörjningen i Sverige kommer i allt högre utsträckning från fastbränsleeldade anläggningar och runt om i Norden utvecklas pelletsmarknaden snabbt. Bara i Sverige har produktionen fördubblats på några år.

Förbränning med fastbränslen är en kostnadseffektiv och miljövänlig lösning jämfört med andra bränslen och Kellve deltar aktivt i utbyggnaden av fastbränsleeldade anläggningar.

Vi erbjuder produkter och lösningar för bioenergianläggningar med mottagning, transport, utmatning och askhantering för bland annat kol, torv, flis och bränslepellets.

De senaste åren har vi designat och producerat lösningar till ett flertal större anläggningar runt om i Norden. Bland projekten finns bland annat ett bandtransportörssystem för fyllning av planlager till Lantmännen Agroenergi.

Bild