Bild

Gruvor och Stålindustri

Världens produktion av råstål, drivkraften för efterfrågan på järnmalm, har det senaste decenniet ökat kraftigt och har fört med sig en stark efterfrågan på järnmalm och andra mineraler. Förutsättningen för en effektiv produktion är till stor del beroende på en pålitlig logistikfunktion med hjälp av bandtransportörer.

Gruv- och stålindustrierna ställer mycket höga krav på tillförlitlighet och driftsäkerhet på utrustningen inom alla delar av produktionen, inte minst vad det gäller transportutrustningen. Kellve arbetar aktivt inom området som en leverantör av kvalificerade transport- och hanteringslösningar med hög kapacitet.

En av Kellves största order genom historien erhölls i samband med att LKAB investerade SEK 7 miljarder i nytt anrikningsverk och pelletsverk. Anläggningen invigdes den 17:e juni 2008 och är den största investeringen i LKABs historia. Kellve levererade lösningar för logistikhanteringen i form av bandtransportörer till det nya anrikningsverket KA3.

Upphandlingen till projektet skedde i hård internationell konkurrens med mycket höga krav på teknisk nivå, leveransförmåga, driftsäkerhet och kvalitet. För oss på Kellve är detta ett kvitto på vår konkurrensförmåga på alla dessa områden.

Bild