Bild

Kalk, mineraler & cement

Cement är en av världens mest hanterade bulkvara, med en mängd olika användningsområden. Inom området för mineraler dominerar vanligtvis kalk. Förädlade former av kalksten finns som en naturlig del inom många olika områden i vårt samhälle. Inom lantbruket, miljöarbetet och inom industrisektorn är det en viktig komponent och används bland annat till så skiftande ändamål som byggnadsmaterial, väg- och markarbeten, papperstillverkning, ståltillverkning, djurfoder och vattenrening.

Kellve arbetar med uppdrag som omfattar hela hanteringsprocessen inom cement, kalk och mineraler. Från transport och hantering av råmaterialet i form av kalksten, via hantering av den brända och släckta kalken till dosering, vägning, och utmatning av den färdiga slutprodukten.

Vi har designat och levererat lösningar till ett flertal anläggningar för kalk- mineral- eller cementhantering till företag som Omya, Nordkalk och Cementa.

Bild