Bild

Marina terminaler

Transport av gods med fartyg är en viktig länk i transportkedjan och varje år hanteras över 25 miljoner ton torra bulkvaror i Sveriges hamnar.

Kellve har en lång tradition av hantering av bulkmaterial vid hamnområden och marina terminaler där lösningar för lastning och lossning av fartyg ingår.

Fartyg befinner sig vanligtvis i hamn under en specifik och begränsad tid. Vid dessa tillfällen är en snabb, jämn och effektiv lastning eller lossning av högsta vikt och kräver en pålitlig och driftsäker anläggning både när det gäller lastning och lossning.

Möjligheten att anpassa skeppslastaren för kundspecifika uppgifter och bulkmaterial är därför i många fall avgörande. För att skapa en jämn fördelning av materialet används ofta teleskopiska utskjut samt möjlighet till att förflytta transportören i sidled, utan att båten behöver ändra position. Andra vanliga egenskaper kan gälla höj- och sänkbara, eller damm- och spillfria transportörer. Transporten inom hamnanläggningarna sker vanligtvis med olika typer av bandtransportörer.

Bild