Bild

Skog, papper och massa

Globalt är Sverige en skogsindustriell stormakt. Inom den stora skogssektorn med pappersbruk och massatillverkning hittar vi flera av våra uppdragsgivare. Skogsindustrin som sådan är teknik- och kunskapsintensiv och ställer höga krav på utrustning och anläggningar. Driftsäkerhet och funktion är avgörande för att säkerställa en god driftekonomi.

Vi har genom åren levererat flera olika typer av transportsystem för hantering av kutterspån, torv, trä, bark samt flis och ofta med tillhörande bandgångar till flera av de stora pappers- och massabruken runt om i Sverige. Systemen omfattar ofta även åkbar utrustning för utlastning till upplag.

Bild