December 8th, 2005
Kellve Bulkteknik doing direct business in Russia

October 27th, 2005
Kellve Bulkteknik has received an order from OptiBag

October 7th, 2005
Kellve Bulkteknik supply Skanska