Bild

Våra ägare

Kellve Group AB ägs sedan december 2008 av Göteborgsbaserade investmentbolaget Provator AB.

Provator investerar i onoterade bolag och deltar sedan aktivt i objektens utveckling genom att korsbefrukta bolagens ledningsgrupper med sitt eget nätverk av kompetens och erfarenheter.

Kellve är ett exempel på hur ledningsgruppen och Provator tillsammans skapat värdetillväxt.

Provator AB ingår i Profura-koncernen med säte i Göteborg.

Bild