Bild

Etiska Riktlinjer

För att ett internationellt företag som Kellve ska kunna vara fortsatt framgångsrikt, är det avgörande att organisationen och varje enskild medarbetare i sitt arbete ses och uppfattas som ekonomiskt, socialt och etiskt ansvarstagande.

Kellve har definierat fyra nyckelområden vad gäller ansvarstagande för alla anställda:

• Ansvar gentemot kunder
• Ansvar gentemot medarbetare
• Ansvar gentemot aktieägarna
• Ansvar gentemot samhället

Detta är Kellves sätt att säkerställa en varaktig, positiv och acceptabel finansiell och social utveckling.

Bild