Bild

 

Kellve, 119 år av historia

1890
Företaget startas som Kjällströms mekaniska verkstad av Alfred Kjällström som en smedja i Kvänum, med tillverkning av bland annat plogar och harvar.
1924
Sonen Sven Kjällström övertar verksamheten när fadern dör. Tillverkningen utökas med fler produkter inom jordbruksnäringen.
1939
Företaget har 20 anställda och en omsättning på 300.000 sek
1945
Trots krigsåren expanderar företaget och växer. Börjar tillverka skraputrustning för grusgropar och kolupplag.
1957
De första bandtransportörerna för grus kol, betong tillverkas.
1966
Företaget hade vid den här tidpunkten 130 anställda och en omsättning på 10 MSek. Bandtransportörer är företagets viktigaste produkt.
1985
Företaget är uppdelat i Kellve (lantbruksmaskiner) och Kellve Conveyor (bandtransportörer). Consilium köper Kellve Conveyor av Incentive
1987
Företaget heter nu Consilium Bulk Kvänum AB och fungerar i praktiken som ett dotterbolag till Consilium Bulk i Enköping
1992
Consilium Bulk Kvänum AB säljs till materialhanteringsdivisionen inom engelska Babcockgruppen och ändrar namn till BMH Kellve.
2005
Kellve inleder ett nära samarbete, i form av kontraktstillverkning av bandtransportörer, med världens ledande tillverkare för mobila kross- och siktverk.
2006
Nya fabrikslokaler står färdiga att användas i slutet på oktober

Kellve Installation bildas och är en utveckling av Kellve Bulktekniks ambition att vara en komplett leverantör. Med det nya bolaget vill Kellve Bulkteknik säkerställa en hög teknisk kompetens på anläggningar och produkter vid installation och montage.
2007
Kellve förvärvar ASM AB i Askersund
2008
En modern monteringshall på 3000 m2 och en lagerbyggnad på 3000 m2 invigs i Kvänum
2008
En ytbehandlingsanläggning med automatiserad blästring och modernt måleri på 2400 m2 tas i bruk i Tråvad
2008
Göteborgsbaserade Provator AB förvärvar företagen i Kellve gruppen. Kellve Group AB blir moderbolag till de rörelsedrivande bolagen Kellve Swedean AB, Kellve Service AB, ASM i Askersund AB, Kellve Industrilego AB, Kellve US Inc. samt Kellve India Ltd.
2009
Gruppen avyttrar bolagen Kellve Industrilego AB, Kellve US Inc. samt Kellve India Ltd.
2010
Primogum AB förvärvas till koncernen.

Bild