Bild

ISO och Kvalitetssystem

Kvalitetsarbetet är en kontinuerlig process, där samarbetet med våra kunder och leverantörer är av stor vikt. Kellve är certifierat enligt den internationella standarden ISO 9001:2008, miljöcertifierade både enligt ISO14001:2004 och OHSAS 18001:2007. Kellve är även certifierade enligt SS-EN 1090-1 som gäller vid tillverkning och leverans av bärande stålkonstruktioner.

Miljöledningssystem

Miljöarbetet är ett prioriterat område i Kellve gruppen. Vår verksamhet bedrivs med effektivt utnyttjande av resurser och med minsta möjliga inverkan på miljön. Miljöfrågorna ser vi som en naturlig och integrerad del i vår affärsverksamhet, en viktig aspekt för oss i allt vi gör.

Huvuddelen av Kellve gruppens direkta miljöpåverkan kan hänföras till förpackningar, transporter och insatsvaror som ingår i produktionsenheterna. De företag som bedriver tillståndspliktig verksamhet har under verksamhetsåret inte gjort några överskridanden av miljöskyddsbestämmelserna.


Bild