Bild

Bandgångar

En bandgång tillverkas som en fackverkskonstruktion vars syfte är att bära upp en eller flera bandtransportör som placeras invändigt i bandgången.

Den stabila konstruktionen hos en bandgång gör att den används primärt till transportörer med behov av stora spännvidder mellan stöden. Avstånd på upp till 40 meter är inget ovanligt. Detta kan jämföras med en normal bandtransportör som behöver stöd ungefär var 12-18 meter.

Utformningen på en bandgång kan göras så att flera transportörer kan placeras antingen i bredd eller i flera nivåer. Alternativt kan man förbereda för en sådan lösning om det finns framtida behov av att öka kapaciteten.

Det är dessutom vanligt är att en bandgång kläs in i korrugerad plåt och isoleras, vilket skyddar mot väder och vind och till viss del ersätter dammkapsling. I och med att en bandgång vanligtvis tillverkas med full invändig ståhöjd underlättas service och underhåll av dess transportörer. Till golv används vanligtvis gallerdurk eller durkplåt . Det är också vanligt att placera in tryckluft- och dammsugarledningar, samt sprinklers och belysning i en bandgång.

Bild