Bild

Bandmatare

För att på ett kontrollerat och effektivt sätt dosera bulkmaterial kan man med fördel använda en bandmatare. Maskinen placeras normalt under en matarficka eller silobehållare och principen är att mataren drar ut materialet ur fickan.

Utförandet på bandmataren varierar beroende på de specifika förutsättningarna så som fickans utformning samt materialets styckestorlek. Kellves bandmatare kan förutom standard utrustning även utrustas med avlastningsstup, kapacitetsspjäll, slitskydd i stål och keramer mm. Den kan också förses med utrustning för reglering av bandhastigheten och därmed även kapaciteten.

Bild