Bild

Elevatorer

En elevator kan användas vid vertikal transport av de flesta pulver-, granulerande, eller kornformiga material med tranportkapaciteter på upp till 700 kubikmeter/timme. Den är i princip dammtät.

De elevatorer som Kellve levererar ingår oftast som en del i en större anläggning och kan levereras i en mängd olika utföranden, med en hög tillgänglighet och minimalt krav på underhåll. Elevatorerna kan konstrueras och tillverkas i höjder på upp till 50 meter beroende på de förutsättningar som råder. Alla våra elevatorer konstrueras och anpassas efter kundens behov.

Bild