Bild

Kedjetransportör

En kedjetransportör har sina givna användningsområden inom de flesta pulver-, granul-, eller kornformiga material med transportkapaciteter upp till 300-400 m³/tim.

De kedjetransportörer som Kellve levererar ingår oftast som en del i en större anläggning och kan levereras i en mängd olika utföranden.

De är precis som skruvtransportörer i det närmaste dammtäta och för att reducera buller och slitage på kedjan kan bottenplattan förses med slitplast samt en fjäderbelastad spännanordning.

Bild