Bild

Matarfickor

I kombination med övriga delar i kedjan inom bulk materialhantering som transport, dosering, vägning och hantering, skapar vi effektiva och rationella helhetslösningar till våra kunder. Inom bulkhantering och materialhantering är möjligheten att mellanlagra materialet viktigt.

Matarfickorna kan kombineras med bandmatare, vibrationsmatare, skruvtransportörer, kedjetransportörer eller stångmatare. De kan vara konstruerade för att mellanlagra material eller för att fyllas på med hjullastare eller lastbil innan materialet transporteras vidare i processen. Fickorna utrustas vanligtvis med olika typer av slitskydd i stål eller keramik.

Kellve konstruerar, tillverkar och installerar olika typer av matarfickor och behållare upp till cirka 150 m³.

Bild