Bild

Skeppslastare och lossare

I dessa sammanhang är en snabb, jämn och effektiv lastning och lossning av högsta prioritet och därmed även en pålitlig och driftsäker anläggning.

En jämn fördelning av materialet kan vid lastning på båtar uppnås på flera sätt. Genom att använda teleskopiska utskjut samt förflytta transportören i sidled, antingen via ett vridcentra, eller på räls för förflyttning längs båten. Detta gör att båten inte behöver ändra position under lastning.

Allteftersom materialet lastas på båten kommer dess nivå över vattenytan att förändras genom att båten tyngs ner samtidigt som materialet i båten fylls upp. Materialets fallhöjd justeras ofta med hjälp av höj och sänkbara funktioner hos skeppslastaren. För att skapa damm- och spillfria transportörer finns möjligheten att anpassa skeppslastaren med olika former av kapslingar, stup eller utlastningsbälgar. För en smidig manövrering av skeppslastaren kan den utrustas med fjärrstyrning via radio.

För lossning av båtar kan Kellve leverera olika typer av transportörer för integrering med övrig lossningsutrustning ombord på båtar.

Bild