Bild

Skruvtransportör

Att transportera material via skruvtransportör är ett av de äldsta sätten att förflytta material och det var troligtvis Arkimedes som uppfann den som ett sätt att transportera vatten.

Dagens skruvtransportörer har förfinats, men bygger på samma princip som användes av de gamla grekerna.

De skruvtransportörer som Kellve levererar ingår oftast som en del i en större anläggning och kan levereras i ett stort antal olika utföranden. Vanligtvis handlar det om transport av  framför allt granulerade och pulverformiga material, men även styckgods upp till en viss storlek kan hanteras. Skruvtransportören är vanligtvis naturligt kapslad och dammtät vilket förhindrar damning och spill. En skruvtransportör har en kraftig, men relativt enkel konstruktion vilket gör den driftsäker och slitstark. Det medför låga underhållskostnader samtidigt som en låg energiförbrukning är möjlig.

Bild