Bild

Vågtransportörer

Utöver de delar i materialhanteringen som transporterar och lagrar är ofta olika former av dosering, vägning och blandning betydande processer i en anläggning. Här ställs stora krav på precision och tillförlitlighet på den utrustningen som hanterar dessa processer, vilka till stor del bestämmer det slutliga resultatet.

Kellve konstruerar bland annat vågtransportörer för att lösa flöden inom vägning och dosering från över 2000 ton/h ner till mindre än 1 kg/h beroende på behov, användningsområde och det material som hanteras. Ett annat sätt är att montera en bandvåg på transportören som kontinuerligt väger det transporterade materialet.

Den kritiska delen handlar framförallt om integrationen mellan våg, styrenhet och maskinutrustning. För att kunna skapa en rationell produktion krävs både precision och snabbhet vad det gäller samspelet mellan fyllning, vägning och tömning. I våra vågutrustningar använder vi lastceller och bandvågar från kända och ledande tillverkare.

Bild