Bild

Kompletta anläggningar och maskiner

Väl integrerade lösningar – nyckeln till en god lönsamhet

Vi erbjuder tjänster och lösningar genom hela investeringsprocessen från förstudie till färdiga installationer och idrifttagningar.

Vår verksamhet bygger på kunniga och kompetenta medarbetare och hos oss finns unika specialistkompetenser med mångårig erfarenhet. Tillsammans har vi en heltäckande kompetens att hantera uppdrag inom de flesta olika tekniska områden och faser inom bulk- och materialhantering.

Genom att ta ett helhetsåtagande för hela projekt, från projektering och konstruktion, till produktion och installation skapar vi rätt förutsättningar för att integrationen mellan projektets olika delar och komponenter blir genomförd på bästa sätt. Som en av de största leverantörerna i Skandinavien inom vår bransch kan vi genomföra praktiskt taget alla projekt inom vårt område, stora som små.

En heltäckande produktportfölj

De system och anläggningar för bulkhantering och materialhantering som Kellve utvecklar och producerar innehåller en mängd olika enskilda produkter, både egenutvecklade och från externa tillverkare. Det gör att vi inom ramen för materialhantering av torra bulkmaterial har ett av marknadens mest kompletta sortiment.

Bild