Bild

Konsulttjänster

Utrustning och anläggningar inom materialhantering innebär ofta stora investeringar. Noggranna förberedelser med underlag och budget är därför en nödvändighet.

Här erbjuder vi bland annat tjänster som rådgivning, budgetutredning, teknisk utredning, projektering och montageledning inom bulkmaterialhantering. Därigenom kan viktiga och kritiska delar av projektet belysas och utredas innan projektstart.

Exempel på service och tjänster som vi kan erbjuda:
• Tekniska utredningar
• Budgetutredningar
• Förfrågningsunderlag
• Konstruktionsarbeten
• Rådgivning
• Projektering
• Utbildning
• Montageledning

Bild