Bild

Montage & Service

Kellve Sweden arbetar med montage av utrustning för hantering av bulkmaterial samt försäljning av reservdelar, komponenter och slitdetaljer för de flesta av på marknaden förekommande transportörfabrikat.

Företaget tillhandahåller tjänster vid t.ex. ombyggnationer och uppgradering av utrustningar såsom dimensionering inkl. framtagande av ritningar samt ombyggnationer på plats enligt önskemål från kund.

Kellve Sweden utför även konsultationsuppdrag som exempelvis säkerhetsgenomgångar av bandtransportörsanläggningar.

Företaget har väl anpassad utrustningsnivå såsom egna höglyftande truckar, servicebilar m.m.

Vår idé är att med egen välutbildad och erfaren personal och med goda maskinella och materiella resurser säkerställa effektivitet och kvalité vid arbeten på plats hos kund.

Bild