Bild

Teknik och utveckling

På Kellve har vi aldrig gjort någonting på chans. Tvärtom så utgår samtliga av våra produkter och lösningar från de verkliga behov som våra uppdragsgivare har. Under åren har våra kunders behov resulterat i en rad tekniska lösningar som inte bara visat sig vara trygga och kostnadseffektiva utan även synnerligen driftsäkra. Vill man spetsa till det lite grann, kan man alltså säga att vår produktutveckling inte i första hand styrs av oss själva utan av dig som kund!

För att säkerställa ett så optimalt slutresultat som möjligt, har vi ibland medvetet avstått från att ta den enklaste vägen. Istället för att genomföra olika typer av utvecklingsprojekt åt våra kunder, har vi valt att genomföra dem tillsammans med våra uppdragsgivare.
Målet med dessa utvecklingsprojekt har varit högst varierande och hitintills har vi gjort allt från att ta fram nya produkter och lösningar till att vidareutveckla redan befintliga produkter.

Vi kan erbjuda skräddarsydda lösningar för varje individuellt projekt som kommer i vår väg. En typisk ”Kellve-lösning” inkluderar ofta en stor andel maskinutrustning och komponenter som inte bara är utvecklade utan även producerade av oss för att passa för just ditt behov.

Vi arbetar självklart i 3D-miljö och kan bland annat åta oss uppdrag inom följande områden:

• Konstruktion och design
• Produktutveckling
• Dimensionering
• Projektering
• Detaljkonstruktion
• Analyser och utredning
• Dokumentation
• Utbildning

Bild